White Gilia

White Gilia

Ipomopsis (Gilia) aggregata candida
Polemoniaceae (Phlox) Family
9 July 2007

This flower is also known as the White Fairy Trumpet.